Välkomna till en spännande höst med ICF Sverige!

Hoppas sommaren har varit fin och vilsam med rekreation, nya tankar och ideér med skapande av mycket energi inför hösten , både med coachning och annat viktigt arbete. Nu är vi igång med mängder av aktiviteter i höst. Den stora händelsen är förstås DEN STORA COACHDAGEN den 11 november, som vi på olika sätt prioriterar. Viktigt att alla bokar in dagen, anmäler sig och tar med kunder och andra personer som är nyfikna på coachning.

Läs mer på http://storacoachdagen.se

Händer i ICF Sverige

Strategi

I styrelsen har vi genomfört en strategidag, för att påbörja arbetet med vilka mål och utmaningar vi har tre år framåt. När vi hade vår medlemsdag i april kom det fram flera goda ideér och tankar, som vi vill gärna fortsätta med att utveckla. Vi har därför beslutat att medlemmarna skall få möjlighet att komma in med förslag på utveckling och förbättringar. Vi kommer inom kort gå ut med en inbjudan till regionerna, coachutbildningsföretagen, arbetsgrupperna att delta i detta arbete ”Vilka är de viktigaste strategiska frågeställningarna fram till 2022?”.

 

Nordiskt samarbete

Inom ramen för vårt nordiska samarbete har vi beslutat att genomföra webinarier på engelska, där var och en av länderna har ansvar för ett webinar varje år. Vem vill hålla i ett webinar på engelska?

 

ICF Sveriges podd i Prag

Vartannat år genomför ICF Global världens största coachinghändelse ICF Converge event med deltagare från alla länder. Denna gång genomförs eventet i Prag. 23-26 oktober. Carin Hansdotter Bladh kommer att vara en av föredragshållarna och berätta om det arbete som hon och Johanna Nilsson har utvecklat med podden i ICF Sverige.
Jättekul att få tillfälle att marknadsföra podden i Prag och Grattis till Carin och Johanna!

 

ICF och professionell coaching måste nå ut

Är du intresserad av att engagera dig i frågan om att marknadsföra coaching och ICF?
Är du en av dem som tycker att ICF Sverige är en självklar aktör på Almedalen 2020?

Om du är intresserad av att vara med och sätta agendan för hur vi kan jobba för att nå ut till marknaden med coaching kom med på vårt möte den 25 september.

Vi söker bland annat dig som vill vara med i en arbetsgrupp och jobba med marknadsfrågor.

Välkommen till ett första zoom-möte onsdagen den 25 september kl 19.00.
Notera länken vi använder:
https://zoom.us/j/300231544
eller ring +46 8 4468 2488 Sweden
Meeting ID: 300 231 544

 

Vad händer i Regionerna under September

Mer information och anmälan; http://icfsverige.se/kalender/

4 september Cyber Chapter: Om somatisk body centered coaching
Nina Miöen berättar om somatisk body centered coaching. I Body-Centered Coaching används mindfulness och kroppens naturliga intelligens för ett djupare och mer effektivt coaching-samtal. Metoden består av nio olika processer som är både lätta att lära och använda.

5 september – Stockholm – Kreativitet & coaching?
Nina Floreteng kommer att berätta om kreativitet och varför det är så angeläget, både i livet och i coaching. Hon kommer dessutom presentera några olika kreativitetsverktyg som man kan använda i coaching och som deltagarna själva får prova.

16 september – Väst/Göteborg – Personlighetstyper – finns de?
Rebecka Bartolomé kommer att hålla en workshop om “Personlighetstyper – finns de”. Många coacher använder personlighetsprofiler som ett kompletterande verktyg i sitt arbete att stötta andra till utveckling. De senaste åren har personlighetstyper varit i hetluften. Olika modeller har såväl hyllats som ifrågasatts av allmänhet och medier. Vad är bra? Vad är dåligt? Vad säger forskningen? Vilka för- och nackdelar har olika modeller? Hur kan vi som coacher bäst förhålla oss till denna djungel av rön?

17 September – Skåne/Malmö – Ledarskap i förändringens vindar
Lena Gustavsson håller en interaktiv workshop där vi utforskar sambandet mellan ledarskapsstil och effektivitet och vad coaching har med det hela att göra. Vad krävs av en ledare som vill få medarbetarna att växa?

 

Vi i styrelsen gläds åt det fantastiska arbete som genomförs i regionerna och i alla arbetsgrupper. Vi vill gärna att fler engagerar sig och hoppar in i någon arbetsgrupp som ordinarie eller supporter

Global. I vår styrelse ser vi över hur vi bäst kan förvalta de pengar vi har för medlemmarnas bästa samt att bli så kostnadseffektiva som möjligt.

 

Facebook och LinkedIn

Gå med i våra slutna medlemsgrupper på Facebook och LinkedIn och var med i aktuella samtal kring coachning! Välkommen att ansluta dig till våra slutna medlemsgrupper på Facebook och LinkedIn. Dessa grupper är endast till för våra medlemmar och här kan du hämta inspiration, ta del av forskningsresultat, tankar kring coaching och hur vi bäst utvecklar vår profession.

I Facebook gruppen kan vi också hjälpa varandra med praktiska frågor som rör vårt dagliga coacharbete.

Ansök på Facebook ICF Sverige – Medlemsgrupp och LinkedIn Välkommen.

 

Varma coachhälsningar från styrelsen