Hej coachvänner i ICF Sverige och alla andra coacher i Sverige!

Nu är det som intensivast med alla aktiviteter som skall genomföras före jul och årsskiftet. Verksamhetsplanering, budgetering, lönerevision, omorganiseringar etc, allt på en gång. Alla drabbas vi inte av det, men många av våra kunder, som känner sig stressade av den yttre verkligheten med även vardagens utmaningar , som gör att ibland går inte ekvationen ihop. Därför är coachningen så värdefull för att på ett tydligt sätt skapa medvetenhet, så vi kan ta positiva autentiska steg framåt för individens bästa.

Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom ICF Sweden och även internationellt i ICF Global samt även vad som är på gång framöver. Allt kan förstås inte täckas in, men ändå ge en bild av vår verksamhet.  Mycket av arbetet kommer som tidigare ligga ute på regionerna och arbetsgrupperna. Här görs ett fantastiskt bra jobb Stort tack!

Händer i ICF Sverige

Vi har nu genomfört  stora coachdagen den 5 november med ett fantastiskt bra resultat. Spännande föreläsare, stort deltagarantal med stort engagemang. Nya grepp med företagspaket mm. Här finns en artikel från dagen.
Vi skall förstås utvärdera dagen och se vad vi ytterligare kan utveckla till nästa år. Dagen kunde inte genomföras utan ett utomordentligt engagemang och arbete av Jenny Khraft, Gunilla Julin och Pia Olsson.

Regionerna och dess verksamhet utgör mycket av ICF Sveriges kärna och mötena är välbesökta.  Viktigt! De som har anmält sig till ett regionmöte och får förhinder avbokar senast ett dygn innan. Som det nu är får de ibland säga nej till några för att det är fullt och så dyker några inte upp.

Vi söker nya regionansvariga till Göteborg/Väst
Tidigare regionansvariga har under året lämnat sitt uppdrag efter väl utfört arbete och nu söker vi medlemmar i vår västra region som skulle kunna tänka sig att tillsammans med coachkollegor ansvara för ett värdefullt arbete med att arrangera regionala möten för kunskap och utveckling. Om du kan tänka dig att bidra ber vi dig kontakta Ulf Olsson, ulf.olsson@unionen.se, som lovat oss att hjälpa till att koordinera arbetet med att få vårt arbete att återupptas i Västsverige.

– NYHET! ICF Sverige kommer snart höras i ny kanal. Premiäravsnittet av ICF Coachpodden spelas in under december. Håll utkik i ICF Sveriges flöden på sociala medier och där poddar finns. Carin Hansdotter Bladh, Johanna Nilsson och så småningom även spännande gäster… kommer att ge röst till professionell coaching och ICF. Kärnkompetenserna och de etiska riktlinjerna finns med som gnistrande ledstjärnor såklart. Vilka ämnen vill ni att podden ska ta upp? Mycket välkomna att maila idéer till podd@icfsverige.se. Och varmt välkomna att lyssna!

Arbetsgrupper
Mycket att vår verksamhet bedrivs ute i regionerna och i arbetsgrupper.
Här finns gott om utrymme för den som vill  engagera sig i inte minst arbetsgrupperna. Just nu behöver vi
– Tillskott i webbgruppen ytterligare två-tre medlemmar som vill hjälpa till att hålla vår webbplats uppdaterad. Lena Gustafsson, lena@guldkanten.com, kan berätta mer om vad det innebär.
– Eventgrupp som tar hand om medlemsmötet 11 april 2019. Vill du vara med och göra vårt årsmöte till en härlig upplevelse för oss alla? Hör av dig till info@icfsverige.se 
– Valberedningen har påbörjat sitt arbete med nästa års styrelse. Du som vill nominera någon eller själv erbjuda dig att bidra kan höra av dig till valberedning@icfsverige.se

Forskningsforum har nu börjat publicera artiklar.I gruppen läser och sammanfattar man olika studier kring coaching och dessa publiceras sedan bland våra nyhetsartiklar. Hittills har två kommit ut och fler kommer. Ungefär var tredje vecka hoppas gruppen kunna komma med en ny artikel.
 Vad är det som verkar fungera när vi sätter och försöker uppnå beteendemål?
En systematisk översyn av utfallet i executive coaching

ELM-mötet i München
EMEA Leadership Meeting 2018

Varje år genomförs inom ramen för den regionala ICForganisationen EMEA ( Europe ,Middle East, Africa) en konferens för Chapters ledare med syfte att utveckla samarbetet, få mer information, diskutera organisations-och verksamhetsfrågor men framförallt utveckla var och ens nätverk.
Några frågor som behandlades var
– Skapande av forum för att kunna samverka i mindre konstellationer. Vi i Norden har redan en organisation för detta.
– Val till styrelsen i ICF Global. Flera chapters ( framförallt Sverige, övriga Nordiska länder, UK , Slovakien, Tyskland) tycker att processen är toppstyrd och odemokratisk, vilket påpekades och som skapade en livlig debatt. Vi får se om det blir någon förändring
– Framtida styrelsearbete.
– Hur kan vi nå Universitet och Högskolor med utbildning och forskning Skapades en projektgrupp, där Sverige kommer att ingå.
– The future of Coaching industry Föredrag och även modell på hur vi skall se på framtidens forskning.
Är det något ni undrar över eller vill ha mer information om kontakta gärna mig johan.hederstedt@gaialeadership.com.

Händer i ICF globalt

  • Årets val till globala styrelsen är avslutat och vi väntar nu på resultatet som kommer att tillkännages i slutet av november.
  • En ny video har gjorts på temat medlemsvärden, du hittar den här.
  • I communities of practice kan du hitta andra coacher att diskutera ditt intresseområde med. Läs mer om dem här.
  • Sverige uppmärksammas på ICFs internationella Facebooksida som månadens milstolpe då vi idag har uppnått 500 certifierade coacher.