Våren är full med nya spännande coachingaktiviteter. Vi ser alla fram mot medlemsdagen och årsmötet den 11 april i Stockholm. Se särskild  inbjudan. Dagen efter samlas den nya styrelsen, representanter från den gamla styrelsen, regionerna och arbetsgrupperna för att lära känna varandra, dra upp riktlinjer för vårt arbete samt få information.

Nu är det av stor vikt att förnya ditt medlemskap i ICF Global och ICF Sverige. Senast den 31 mars måste du ha skickat in din förnyelse för att inte missa övergången i det nya medlemsåret som börjar 1 april. Här förnyar du! Kom ihåg att kryssa ICF Sverige som ditt valda chapter. Kopia på ditt kvitto skickar du sedan tillsammans med kopia på raden i ditt kontoutdrag till ekonomi@icfsverige.se om du vill ha ett kvitto för att lyfta den svenska momsen.

I ICF Globals regi genomförs det årliga strategimötet i Dublin ( Global Leaders Forum) 21-23 mars. Huvudsyftet är förutom att skapa och bygga nätverk är att utveckla stödet till resp chapter. ICF Sverige kommer att representeras av Johan Hederstedt och Maria Claesson från styrelsen.

Dessa artiklar har ICF Global tagit fram som är värdefulla för oss coacher. Tag en titt och begrunda:

Vi utvecklar hela tiden vår podd. Ordförande Johan Hederstedt  medverkade i avsnitt fyra om att bidra tillsammans –  lyssna iICF Coachpodden! I avsnitt 4 berättar han om värdet av att tillsammans sätta professionell coaching på kartan.
Glädjande nog har vår poddgrupp uttagits till föredragshållare på den globala konferensen  ICF Converge i Prag i höst.

  Vårt forskningsforum börjar nu bli väletablerat med artiklar om forskning och coachning på vår hemsida. Vi fortsätter att sprida kunskap och ideér under hela året Den 3 april genomför vi med Cyber Chapter ett webinar om coaching och forskning . Anmäl dig och delta! Viktigt att delta och förkovra .

  Redaktionsrådet publicerar nya artiklar flera gånger i månaden under aktuellt på vår webbplats, de nyaste hittar du alltid under senaste nytt i den blå menyn. Teman här varierar mellan internt fokus, dvs. sådant som är mest intressant för oss coacher själva, och externt fokus där målet är sådant som kan vara intressant för kunder och andra parter utanför coachbranschen.

  Såväl podd som artiklar från forskningsforum och redaktionsråd läggs alltid ut på våra öppna sidor på Facebook och Linked In så att de som är intresserade av coaching lätt ska kunna hitta dem. Hjälp oss sprida den till fler och öka synligheten genom att just Gilla, Kommentera och Dela.

  Mycket av vår ideella verksamhet bedrivs ute i regionerna och i många arbetsgrupper. Vi behöver fler krafter inte minst i regionerna Skåne och Göteborg, men framförallt i Cyber Chapter. Kanske du vill arbeta i en arbetsgrupp- forskningsforum, marknadsråd, webgrupp, redaktionsråd, eventgrupp, sociala media etc. Kontakta oss gärna på info@icfsverige.se.

  Det nordiska coachingarbetet fortsätter vi att utveckla. Vi vill bjuda in varandra till varandras event, dela erfarenheter kring coachingveckan, jämföra erfarenheter etc. Nu närmast bjuder ICF Norge in till gemensam webinarie den 26 mars kl. 19.00 How neuroscience will change the way people listen to and trust you as a coach – webinar (engelskspråklig). anmäl dig till lena@guldkanten.com så får du länken till webinariet och kan vara med.
  Vill du vara med och utveckla det nordiska samarbetet kontakta gärna ordförande Johan.

   

  Varma hälsningar
  Än en gång ett stort tack till alla för era bidrag till att utveckla ICF Sverige

  Styrelsen