ICF coachingvänner,

Den 11 april genomförde vi en framgångsrik medlemsdag med ett blandat program som har uppskattats av alla som deltog. Medlemsdagen är både ett avslut av coachingåret som en start på det nya året, bla genomförde vi  vårt sedvanliga årsmöte med redovisning av vår verksamhetsberättelse och lade fram arbetet för de två närmaste åren i en strategiplan. Vi kunde checka av de flesta områden, som vi hade beslutat att genomföra under 2018.  Vi hade målet att bli 400 medlemmar, vilket vi inte lyckades med. Detta behöver vi jobba mer med för att uppnå.

Roligt var att ICF Global uppmärksammade oss och övriga chapters att vi har nu över 500 ICF certifierade coacher i Sverige. Vilken framgång!

Händer i ICF Sverige

Coachingåret i ICF börjar alltid den 1 april. Vi skall aktivt förnya vårt medlemskap både för ICF Global och Sverige. Vi är beroende av medlemmarnas avgifter för att finansiera hela vår verksamhet. Vi behöver nya medlemmar och vi vill förstås behålla de som redan är medlemmar. I styrelsen jobbar vi nu hårt för att få in fler medlemmar. Du får gärna hjälpa till att rekrytera in nya medlemmar.

Den nya styrelsen har nu kommit igång med sitt arbete. Vi har fördelat arbetet och ansvarsområden. Ni kan i bifogad organisationsskiss studera ansvar, arbetsgrupper etc.

Vi behöver en person, som vill engagera sig i Event gruppen, den gruppen som arbetar med Stora Coachdagen som äger rum i november. Du får gärna ha ett sälj- och/eller marknadsföringsperspektiv, vara service orienterad och proaktiv. Vi ser fram emot och tar tacksamt emot meddelande eller mail från intresserade via lena@sander.nu

Coachcirklar. Vill du ha mer träning och feedback på din coachning? I så fall är du välkommen till ICF Sveriges Coachcirkel!

Upplägget är enkelt; du coachar en person och erhåller coachning av en annan. Du kommer att coacha, och bli coachad av, en coach som har ungefär samma erfarenhets-, utbildnings- och certifieringsnivå som du har.

Nästa cirkel startar 15 september 2019. Cirkeln pågår under tre månader.

Detta är kostnadsfritt och ingår i ditt medlemskap i ICF. Anmäl dig senast den 1 september till höstens cirkel. Du anmäler dig genom att maila namn, telefonnummer, coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå till ackrediterad@icfsverige.se.

Om du har frågor är du välkommen at kontakta Eva Insero  på ackrediterad@icfsverige.se.

Gå med i våra slutna medlemsgrupper på Facebook och LinkedIn och var med i aktuella samtal kring coachning!
Välkommen att ansluta dig till våra slutna medlemsgrupper på Facebook och LinkedIn. Dessa grupper är endast till för våra medlemmar och här kan du hämta inspiration, ta del av forskningsresultat, tankar kring coachning och hur vi bäst utvecklar vår profession.

I Facebook gruppen kan vi också hjälpa varandra med praktiska frågor som rör vårt dagliga coacharbete.

Ansök på Facebook ICF Sverige – Medlemsgrupp och Linkedin Välkommen.

Varma coachhälsningar från styrelsen