Glad sommar alla medlemmar och supportrar!

Vi har haft en intensiv vår både som coacher, men även säkert i vårt ordinarie arbete. Nu behöver vi alla en välbehövlig semester för att koppla av, kanske förkovra sig, resa, helt enkelt ladda batterierna.

Vi i styrelsen gläds åt det fantastiska arbete som genomförs i regionerna och i alla arbetsgrupper. Vi vill gärna att fler engagerar sig och hoppar in i någon arbetsgrupp som ordinarie eller som stöd.

Inom ICF Europa pågår ungefär samma diskussion som vi har i Sverige om hur kan vi öka medlemsvärdet, hur kan vi få fler engagerade i att utveckla coachingen som profession, hur kan vi få ner kostnaderna för den enskilde medlemmen. Olika metoder prövas och diskuteras. Intressant är att Chapter Holland är på gång att helt slopa den lokala avgiften och endast betala till ICF Global. I vår styrelse ser vi över hur vi bäst kan förvalta de pengar vi har för medlemmarnas bästa samt att bli så kostnadseffektiva som möjligt. Vi kommer själva efter sommaren starta ett strategiarbete för att utveckla ICF Sverige.

 

Händer i ICF Sverige

Forskningsforum

Vi är unika i ICF Sverige genom vårt forskningsforum. Intresset för coaching och forskning ökar hela tiden.

Vi har genomfört vårt första webinar om målstyrning och forskningsläget kring det inom ramen för Cyber Chapter, som uppskattades och där ett stort antal medlemmar deltog.  Det kommer ett ytterligare webinar i höst. Vi har fått in flera nya deltagare FoF. Vi fortsätter utveckla vårt nätverk och vår kunskap om vilken forskning och vetenskaplig utveckling som förekommer. Vi kommer med ett Pod avsnitt som sänds i början av oktober och sist men inte minst att vi gärna vill ha tips på intressant forskning som vi kan bearbeta och sprida från medlemmarna

 

Stora Coachdagen för coacher och ledare

– Äger rum 11 november i Stockholm, kom ihåg att anmäla dig!

– Det blir en heldag med intressanta föredrag, inspiration och trendspaning. Läs mer på http://storacoachdagen.se

– Du kan vara Partner – för dig som vill vara en mera aktiv del av dagen finns det möjlighet att engagera dig/ditt företag som samarbetspartner på olika nivåer. Mer information kommer snart i ett separat Nyhetsbrev om Stora Coachdagen.

Ser framemot att träffas där 11 november!

 

Coachningsåret i ICF börjar alltid den 1 april. Vi skall aktivt förnya vårt medlemskap både för ICF Global och Sverige. Vi är beroende av medlemmarnas avgifter för att finansiera hela vår verksamhet. Vi behöver nya medlemmar och vi vill förstås behålla de som redan är medlemmar. I styrelsen jobbar vi nu hårt för att få in fler medlemmar. Du får gärna hjälpa till att rekrytera in nya medlemmar.

 

Coachcirklar

Vill du ha mer träning och feedback på din coachning? I så fall är du välkommen till ICF Sveriges Coachcirkel!

Upplägget är enkelt; du coachar en person och erhåller coachning av en annan. Du kommer att coacha, och bli coachad av, en coach som har ungefär samma erfarenhets-, utbildnings- och certifieringshetsnivå som du har.

Nästa cirkel startar 15 september 2019. Cirkeln pågår under tre månader.

Detta är kostnadsfritt och ingår i ditt medlemskap i ICF. Anmäl dig senast den 1 september till höstens cirkel. Du anmäler dig genom att maila namn, telefonnummer, coachutbildning, antal coachade timmar och/eller certifieringsnivå till ackrediterad@icfsverige.se.

Om du har frågor är du välkommen at kontakta Eva Insero på ackrediterad@icfsverige.se.

 

Facebook och LinkedIn

Gå med i våra slutna medlemsgrupper på Facebook och LinkedIn och var med i aktuella samtal kring coachning! Välkommen att ansluta dig till våra slutna medlemsgrupper på Facebook och LinkedIn. Dessa grupper är endast till för våra medlemmar och här kan du hämta inspiration, ta del av forskningsresultat, tankar kring coaching och hur vi bäst utvecklar vår profession.

I Facebook gruppen kan vi också hjälpa varandra med praktiska frågor som rör vårt dagliga coacharbete.

Ansök på Facebook ICF Sverige – Medlemsgrupp och Linkedin Välkommen.

 

Varma coachhälsningar från styrelsen