Ordförande har ordet

_MG_6407
Första nyhetsbrevet efter årsmötet. Tack för förtroendet att ytterligare ett år få leda vår fantastiska förening. Tillsammans med er,  den nyvalda styrelsen och alla aktiva i våra olika arbetsgrupper gör vi nu ett nytt år för att stärka vår profession, peppa varandra, utveckla oss själva som coacher och i coachingens svåra konst.

I det här nyhetsbrevet hittar du dels återkoppling från årsmötet, dels det utlovade paketet inför Internationella coachveckan. När du är färdig med att blicka bakåt så får du där material att genast hugga tag i ett utmärkt tillfälle att skapa rörelse framåt. Vi hoppas att det material vi satt samman ska vara användbart.

Lena Gustafsson
ordförande

Årsmötet

Vid årsmötet valdes en ny styrelsen helt i enlighet med valberedningens förslag. 
Vid sitt konstituerande möte dagen efter fördelade styrelsen sina ansvarsposter och såhär ser den nya styrelsen ut:

ORDFÖRANDE (2017-2018)
Lena Gustafsson – ordförande, ansvarar även för ekonomi, branschorganisationerna, internationella coachveckan

Johan Hederstedt – vice ordförande, ansvarar även för etik & forskning

Jenny Bergh – PR/kommunikation, webshop, dokument/grafik & evenemang

Margareta Brännström – PR/kommunikation & soc. medias innehåll

Astrid Gauffin – medlemskap (ink soc. media) & kompetensutveckling

Eva Insero – samverkan coachutbildare, kompetensutveckling

Anja Lindberg – regioner & kompetensutveckling

Lena Sobel – suppleant

Kontaktuppgifter till alla i styrelsen hittar du som vanligt på vår webb här.
Årsmötet och medlemsdagen omkring den blev en energipåfyllning, en utvecklingskick och en trevlig dag tillsammans. Presentationer och medskick från föreläsare hittar du här i resursbanken tillsammans med en sammanställning av dagen för dig som inte hade möjlighet att vara med. Det påverkanstorg som hölls gav många bra inspel. Det är nu sammanställt och  styrelsen kommer vid sitt möte i veckan att analysera och påbörja det konkreta arbetet med att ta hand om det. Tack för en fantastisk dag!

 

Internationella coachveckan

Som vi tidigare utlovat har vi inför internatinella coachveckan, vecka 20, satt samman ett paket av insatser vi kommer att göra från ICF Sverige och sådant du kan göra själv. I resursbanken i inloggat läge på hemsidan har vi lagt upp en sida med hela kitet kring vad som händer vid coachveckan.  Det blir annonskampanj i sociala media där vi lyfter fram vår “sök en coach” (så se till att ha din profil uppdaterad), det blir webinar för HR och andra potentiellt intresserade, där finns aktivitetsmallar/checklistor för hur du gör ett pop up event som inte kräver stora förberedelser och kommer under veckan insändarmallar för dig som snabbt och enkelt vill göra något på ditt håll.  Redaktionsrådet har upprättat en “jourlista” så att alla aktiviteter vi gör under veckan kan bli en egen artikel på vår My News Desk, mall för hur du skickar ditt underlag finns även det på sidan.

Gå in på sidan och plocka det som passar dig, tillsammans kan vi se till att coaching märks i hela Sverige den veckan!

 

Hälsningar

Styrelsen i ICF Sverige
Lena Gustafsson,
Johan Hederstedt,  Jenny Bergh, Margareta Brännström, Astrid Gauffin, Eva Insero, Anja Lindberg och Lena Sobel

Annonser ……………………………………………………………………………….