Vi har fått ett antal frågor kring vårt val av föreläsare, kopplat till jämställdhet utifrån ett genusperspektiv viket vi som arbetar med arrangemanget har förståelse för. Så därför önskar vi ge ett lite mer utförligt svar på frågorna och redogöra för våra tankar. Några av oss i eventteamet för ICF Sverige har tillsammans varit ansvariga för ICFs event höst och vår de senaste fyra åren. Dessa fyra år har, ur ett genusperspektiv, sett ut så här:

2015 – ICF on tour
Talare: Lena Gustafsson som ordf, Mikhail Klarin, Lori Shook  (2 kvinnor + 1 man)
Övriga engagerade: Jenny Bergh, Pia Olsson, Gunilla Julin, Karolina Palmberg från Styrelsen och aktiva i dagen.

2016 -årsmöte samt föreläsning efter lunch
Talare Lena Gustafsson som ordförande för ICF Sverige. Föreläsning och democoaching av Britt Weide, Sati Bacchus, Cecilia Gromark (4 kvinnor)
Övriga engagerade i dagen: Jenny Bergh, Pia Olsson, Gunilla Julin, Karolina Palmberg från Styrelsen och aktiva i dagen

2016 Coachevenementet Göteborg
Talare: Anna Sanderoth Vilkas (moderator), Lena Gustafsson (10 min), Jenny Bergh(10 min),, Pia Olsson, (10 min) Helena Vennerhill 45 min democoaching. (5 kvinnor)
Intervjuade coachees: Christin Olsson, Madeleine Einarsson, Michael Lang, Andre´Bagein  (2 kvinnor + 2 män)

2017- årsmöte samt föreläsning efter lunch
Talare: Lena Gustafsson som ordförande Föreläsning av AnnaKarin Arenius, Anja Lindberg, Maria Gerlofsson, Sören Holm (4 kvinnor + 1 man)
Övriga engagerade: Jenny Bergh, Pia Olsson, Gunilla Julin, Karolina Palmberg från styrelsen

2017 Höstevent
Föreläsare: Pariza Zarnegar och Toril Nygreen Grave (2 kvinnor)
Övriga engageradade: Jenny Bergh, Lena Gustafsson, ordf, Margaretha Brännström, Astrid Gauffin, Johan Hederstedt från styrelsen

2018  årsmöte samt föreläsning efter lunch
Lena Gustafsson avgående ordförande, Johan Hederstedt ordförande Föreläsare: Maria Gerlofsson, Gunther Mårder (2 kvinnor + 2 män)
Övriga engagerade: Jenny Bergh, Anja Lindberg från styrelsen

Tillsammans har vi i ICF Charter Chapter Sweden genomfört 44 nationella sceninsatser under de senaste fyra åren (föreläsning, democoaching eller workshop).

Under den här perioden har 3 män föreläst Mikhail Klarin 2015, Sören Holm 2017 Gunther Mårder 2018 i övrigt har männen som är nämnda i vår sammanställning här, haft mindre inslag.

Under samma tidsintervall kan vi räkna till 18 kvinnor som har föreläst, genomfört democoaching eller workshop. Med det här som bakgrund så har vi funderat på hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i International Coach Federation Globalt, varför vi hörde oss för hos Global nu i höst för de aktuella siffrorna.

ICF – Jämställdhet
Vi konstaterar att när det gäller coachyrket är det tyvärr nästan som inom sjukvården – väldigt skev fördelning, med stor övervikt på kvinnor.

I dagsläget är fördelningen globalt ca 70% kvinnor och 30% män. Om vi jämför oss med ”konsulter” är det stor skillnad, vilket tyvärr också avspeglar sig i ersättningsbiten.

Med den här bakgrunden har vi arbetat medvetet ”tvärtom”, precis som inom sjukvården och även skolvärlden, för att få fler män till vårt yrke, samt att få dem att engagera sig i ICF Sverige. Att vi efter många år med engagerade och kompetenta kvinnor i ordföranderollen nu det senaste året lyckades få en så pass meriterad och erfaren man som Johan Hederstedt på posten kändes roligt, inspirerande och väldigt bra. Tyvärr inga fler män bland övriga styrelseledamöter i nuläget, men vår förhoppning är att nationella träffar och annat som visar på vad professionell coaching är, kan leda till en ökad närvaro av män inom ICF, både globalt och nationellt.

Till sist

Vi hade självklart mer än gärna haft en bättre könsfördelning på STORA COACHDAGEN. Vår ambition var att i alla fall ha med minst en manlig föreläsare, eftersom ICF är så tydligt kvinnodominerat. Så vi bestämde temat och tog sen kontakt med både män och kvinnor som vi tyckte hade något viktigt att säga utifrån temat och på olika sätt är högt kompetenta inom temaområde. Baserat på de svar vi fick och de krav vi ställde på föreläsarna satte vi sen programmet, med tre män och en kvinna. Tyvärr lämnade kvinnan, en internationellt känd föreläsare, återbud strax efter det. Så vi bad vår ordförande, som har en mycket spännande historia att berätta om bl.a. sin väg från överbefälhavare i Försvarsmakten till yrket som professionell coach, att hoppa in. Kändes inte ok att höra av sig till någon av dem vi tidigare tackat nej till, med så kort varsel.

Vad det gäller STORA COACHDAGEN har vi tidigare och på flera ställen i sociala medier svarat på varför det tyvärr inte finns med några kvinnliga föreläsare den här gången. Tråkigt, men blir inte alltid som tänkt. Vi vill med denna text vara tydliga med att vi eftersträvar jämställdhet inte bara mellan könen utan också gällande andra frågor så klart. Vi är mycket glada för de föreläsare vi lyckats få med den här dagen och är helt säkra på att det kommer att bli en intressant och utvecklande upplevelse för oss alla.

 

Hoppas vi ses

Eventteamet