GDPR så påverkas du

Den 25 maj 2018 träder den nya databehandlingslagen GDPR i kraft. Här finns information för dig som coach kring att förhålla sig till den.

Information från ICF global: Key GDPR Best Practices for ICF Coaches