God fortsättning alla ICF coacher!

Välkommen till ett nytt och spännande coachingår. I styrelsen rivstartade vi den 15 januari med styrelsemöte och ett strategimöte, där vi bland annat följde vår strategi/ transformationsplan, som vi fastställde förra året. Vi fastställde också vår budget för 2019, där vi har utrymme för nya initiativ.   Vi kommer att redovisa vårt resultat, verksamhetsmässigt och ekonomiskt på årsmötet den 11 april. BOKA in den dagen-vår medlemsdag. Redan nu kan vi se ett positivt ekonomiskt resultat. Redan nu vill vi sätta mer fokus på marknadsföring, öka medlemsvärdet, få fler medlemmar samt utveckla vårt Cyber Chapter.

Mycket av vår ideella verksamhet bedrivs ute i regionerna och i många arbetsgrupper. Vi behöver fler krafter inte minst i regionerna Skåne och Göteborg, men framförallt i Cyber Chapter.

Kanske du vill arbeta i en arbetsgrupp- forskningsforum, marknadsråd, webgrupp, redaktionsråd, eventgrupp, sociala media etc? Kontakta oss gärna.

Allla ni som redan är verksamma i olika uppdrag är varmt välkomna till gemensam workshop dagen efter årsmötet. Den 12 april på fm samlas vi med minst en representant från varje arbetsgrupp för information och utbyte av tankar. Styrelsen har sedan ett konstituerande styrelsesammanträde på em.

Valberedningen är nu i full gång och vi har gått ut med ett separat mail och uppmanat om nya krafter till styrelsen och även till etiska rådet. Den gör ett fint och viktigt jobb. Vill du jobba nästa år i valberedningen kontakta gärna oss i styrelsen.

Händer i ICF Sverige

Under hösten har vi i styrelsen bildat ett marknadsråd. Bakgrunden till det är att vi ser att det behövs ett tydligare externt marknadsfokus. Marknadsrådet har i uppdrag att tydligt ha de externa marknadsögonen på verksamheten och har under hösten skapat en marknadsstrategi. Fokus för första delen av 2019 blir att undersöka möjligheterna till ett strukturerat arbete med sk partnerkunder, sponsorer och organisationsmedlemmar. Om du tycker att det här är ett intressant område och på något sätt vill bidra hör gärna av dig till Filippa Dietmann, styrelseledamot och ansvarig för marknadsområdet. filippa@partnerinprogress.se. Mer information kommer att finnas på hemsidan i början på det nya året.

Flygande start för ICF Coachpodden! Två avsnitt publicerade. Andra onsdagen varje månad kommer nytt avsnitt. Podden är på en kvart, innehåller minst en kärnkompetens, tips och på sikt spännande gäster. Syftet med podden: ”Ge röst åt professionell coaching och ICF”, dvs. nå ut med vår kompetens i samhällets alla hörn. Podden går att lyssna på här via ICF´s webb och där poddar finns.

Tack för all hjälp med att gilla, kommentera och dela. Ditt engagemang ger stor effekt för att vi ska kunna nå ut med professionell coaching mer och till fler.”

Träna coaching är viktigt! Coachcirklarna startar igen i februari. Anmäl dig till detta. Har du frågor kring detta kontakta eva.insero@trr.se.

 

Händer i ICF Globalt

De nordiska länderna startar upp en tydligare samverkan. samtal förs mellan de olika ländernas ordförande där bla. gemensamma MCC-träffar är en av aktiviteterna vi ser att vi kan dra nytta av att samverka kring.

ICF Converge hålls i Europa i år. 23-26 oktober samlas coacher från hela världen i Prag för några dagar. Vi hoppas vi är många från Sverige som åker, iCfs internationella konferenser är en fantastisk upplevelse både ur kompetensutvecklings- och nätverkssynpunkt. Läs mer om eventet här.

Än en gång ett stort tack till alla för era bidrag till att utveckla ICF Sverige

Varma hälsningar Styrelsen