Det här är ett extra nyhetsbrev som vi skickar ut för att hålla alla er medlemmar uppdaterade runt den senaste tiden händelser. Ni som följer oss på sociala medier har lite koll men vi vill från styrelsens sida gärna ge en samlad bild så att ni känner till bakgrund och är förberedda på det som kommer.

I torsdags kväll sändes i SVT en debatt där en psykolog uttryckte sin oro för tillståndet i svensk psykvård genom att kraftfullt attackera coaching. Vi hade någon dag före fått veta att debatten var på gång och beslöt oss för att försöka komma med och föra er talan. Debatten skulle spelas in i Göteborg och Anna Sanderoth Vilkas, en av våra ambassadörer i väst, kontaktade på styrelsens uppdrag redaktionen som representant för vårt branschförbund men medverkan avböjdes. De ville inte ha oss med.

Debatten som egentligen skulle ha handlat om självhjälpsböcker blev som så ofta en bred attack på coaching och coacher i allmänhet och med utgångspunkt i stor okunnighet om hur seriösa coacher faktiskt arbetar. De båda coacher som i studion gjorde ett gott jobb för att bemöta kritiken betraktades som unika undantag och ett antal påståenden framfördes som för oss ICF-coacher var direkt felaktiga.

I styrelsen beslöt vi oss därför att gå ut med ett pressmeddelande för att den vägen ta debatten och bemöta kritiken. Detta gick ut i fredags via vår My News Desk kanal. Du som inte har sett det kan läsa det här.

Vi har också valt att anmäla programmet till granskningsnämnden då vi anser att det strider mot kravet på opartiskhet genom att “Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.” – vilket det gjorde. Vi har i vår anmälan också anfört att det stred mot reglerna för kritik mot en klart utpekad part: “Om en klart utpekad part utsätts för stark kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program.” Redaktionen visste genom vår kontakt om i förväg att den bransch som skulle debatteras har ett organiserat branschförbund men valde att inte ta med oss.

Pressmeddelande om anmälan kan du läsa här. Vi kommer nu i veckan att följa upp med att skicka längre debattartiklar till DN, SvD och några andra av landets större tidningar. Vi har också skickat ett brev till Dan Katz, den psykolog som i programmet uttryckte sin okunnighet om coaching så som vi ICF-coacher jobbar där vi bifogar våra etiska regler och vi har andra uppföljande inslag på gång. Ni kommer att kunna följa dem alla genom våra skyltfönster på Facebook och Linked In.

I vårt arbete med media här har vi dragit nytta av vårt medlemskap som branschförbund i Företagarna och har god hjälp av en pressekreterare på deras huvudkontor som hjälper till att bolla strategi och texter. Hennes kunnande och kontaktnät drar vi mycket nytta av.

I vår argumentation pratar vi om ICF-coacher och lyfter fram just det begreppet. Vi håller i grunden med om att det kan finnas coacher som inte tar så seriöst på sitt uppdrag, det är därför vi i ICF arbetar så intensivt och strukturerat med kvalitetssäkring. En kund kan därför alltid hålla utkik efter ICF-loggan och veta att en ICF-coach lever upp till tydligt ställda kvalitetsstandards.

För er medlemmar innebär det här just nu mycket fokus på coachning i den allmänna debatten. Vi har ambitionen att hålla en god ton och nyttja tillfället att informera allmänheten om vad vi står för i ICF och hur vi arbetar med kvalitet och etik. Det finns fler coachorganisationer och det finns seriösa coacher som valt att vara fristående från alla organisationer. Vi kritiserar inte de andra, vi säger bara att när det gäller ICF-coacher vet vi vilka krav som ställs och som kund kan man vara trygg med en coach som verkar under den loggan.

Använd det material vi publicerar i den mån ni ser användning för det i de samtal som uppstår i er närhet. Vi vill när ni gör det uppmana er att också använda begreppet ICF-coacher för att vara tydliga. Nu kan också vara ett gott tillfälle att se över hemsidan och andra marknadsföringsmaterial och se till att visa upp ditt ICF-medlemskap. Själv kommer jag att se till att ha min ICF-pin eller mitt certifieringsmärke väl synligt på kavajslaget de närmaste veckorna.

Vänliga hälsningar styrelsen genom

Lena Gustafsson
ordförande