Webinar – GDPR, hur hanterar vi coacher det?

Datum/Tid
Datum - 26/3 2018
08:30 - 10:00


Nu har ICF globals rekommendationer kring GDPR i vår bransch kommit. Som medlem hittar du dem i inloggat läge i resursbanken.

Måndagen den 26 mars kl. 8.30 -10 erbjuds ett webinarie för ICF Sveriges medlemmar på temat GDPR. Ordförande Lena Gustafsson leder då ett samtal där vi går igenom ICF globals riktlinjer och hur vi praktiskt går till väga för att anpassa våra verksamheter till de nya datalagrings-reglerna.

Anmäl dig till info@icfsverige.se senast lördag den 24 mars så får du zoomlänk och kan logga in på mötet.

Välkommen!

 

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.