Datum/Tid
Datum - 6 September, 2017
17:30 - 20:15

Plats

Mötes rum


Hur stödjer vi som coacher klienter att hantera och utvecklas i en föränderlig och komplex omvärld? (Internt medlemsmöte)

Ökad förändringstakt, komplexitet och oförutsägbarhet, digitalisering och internationalisering gör att vi behöver tänka delvis på nya sätt när det gäller ledarskap och coaching.

Under seminariet kommer vi tillsammans att utforska på vilket sätt coaching kan utveckla ledarskapet i en föränderlig värld och vilken roll coaching kommer att få framöver.

De kärnkompetenser som främst kommer att tas upp under seminariet är:

  • skapa medvetenhet om att upptäcka nya tankar, uppfattningar och skapa bredare perspektiv (8)
  • inspirera till att hitta nya handlingsalternativ (8)
  • utforma handlingar genom att hitta nya idéer, stödja experimenterande och möjligheter till handlingsalternativ (9)
  • hjälp till klienterna att fokusera och systematiskt utforska specifika frågor och möjligheter som är viktiga för att nå överenskomna mål (9)
  • öka förmågan att röra sig mellan övergripande perspektiv och kontext samt handling (11)

Föreläsarna kommer att berätta om sina erfarenheter och tankar utifrån sina arbeten som ledarskapskonsulter och coacher och även dela sina intryck från ICFs Converge 2017 i Washington.

Några teman som kommer att tas upp är:

  • Trender och tendenser i omvärlden
  • En ny syn på ledarskap växer fram
  • Några verktyg och speglar som kan öka medvetenheten och skapa autentiska handlingar i en allt mer komplex och snabbrörlig tillvaro
  • Hur ser utvecklingen av coaching som en nyckelkompetens ut?

Vi har sökt CCE-poäng för eventet.

Eva Ohlsson är PCC-certifierad coach och har arbetat över 20 år med transformation och utveckling av människor och organisationer som chef och ledare i olika kunskapsintensiva organisationer. Johan Hederstedt är tidigare myndighetschef och har lett i utmanande och komplexa situationer såväl i Sverige och utomlands. Båda arbetar idag som ledarskapskonsulter och coacher och stödjer ledare och organisationer i näringsliv, offentlig sektor och i idéburna organisationer att utvecklas och förändras uthålligt.

___________________________________________________________________________

 

Varmt välkommen 6 sep 2017 kl. 17.30- 20.15 Luntmakargatan 52, Stockholm

Vid sen ankomst, använd inte ringklockan. Vi finns vid entrén 17.30-17.45

Vi startar kvällen med fika. Vi bjuder på smörgås och frukt.
För te och kaffe- medtag 10 kr till automaten

Anmäl dig på icfstockholm@icfsverige.se

Har du anmält dig och får förhinder ber vi dig att meddela oss detta. Ej anmäld avbokning, senast 24 timmar innan, debiteras med 100 kr.

Gäster välkomna: 200 kr, kontant betalning på plats eller med Swish. Som gäst är du välkommen högst två ggr. Sedan välkomnar vi dig som medlem.