Träff med ICF Göteborg Sweden – Ledarskap i förändringens vindar

Datum/Tid
Datum - 27/2 2019
17:30 - 20:00

Plats
Nordstadstorget 6, Unionens lokaler våning 6 (ingången mitt emot Åhlens ingång)


Hej,

Välkommen till återstarten av regionala träffar Göteborg!

Lena Gustafsson ska hålla en workshop om ”ledarskap i förändringens vindar”. Vid mötet kommer vi även att presentera de nya regionansvariga för ICF Göteborg, kort presentera tankar för kommande verksamhet samt deltagarnas önskemål samt ge utrymme för allmän information om ICFs verksamhet.

Ledarskap i förändringens vindar

En interaktiv workshop där vi utforskar sambandet mellan ledarskapsstil och effektivitet och vad coaching har med det hela att göra.

Vad krävs av en ledare som vill få medarbetarna att växa? Att stärka en arbetsgrupp att ta mer egenansvar kan släppa loss effektivitet och innovation i ett team eller en organisation. Hierarkier släpper och allas kraft tas tillvara.  Att göra det kan också för ledaren kännas som att öppna Pandoras ask. Ut strömmar idéer och viljor – att leda in i ansvar och förverkligande kräver flexibilitet och ofta förändring i ledarskapsstil.

Med utgångspunkt i några tydliga modeller jag brukar använda mig av i min egen coaching resonerar vi kring hur vi som coacher kan stödja ledare och team att hantera utmaningarna i det moderna arbetslivet.  Konstanta förändringar, nya sätt att organisera oss, generationsskiften, kulturkrockar, kompetensspridning, att lära upp medarbetare internt och samtidigt erbjuda en stimulerande arbetsplats för de erfarna. Utmaningarna är många och i coaching finns en tillräckligt flexibel form av kompetensutveckling för att göra skillnad på riktigt.

Om Lena Gustafsson, fil.mag.psykologi samt ICF Professional Certified Coach (PCC), som även håller kurser och föredrag för inspiration och verksamhetsutveckling på en coachande grund. Lena är vice ordförande i ICF Sverige.

Mötet ger 1,5 CCE-poäng varav 1,5 är Core Competencies och 0 är Ressource Development.

Har du anmält dig och fått förhinder ber vi dig meddela oss detta.

Varmt välkommen!

17.30     Fika och mingel. Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och frukt.
18.00     Kort presentation nya regionansvariga och tankar för regional verksamhet
18.15     Workshop med Lena Gustafsson
19.45     ICF information, önskemål om verksamhet samt summering av kvällen
20.00     Klara för kvällen

Anmälan

Biljettyp Pris Platser
Icke ICF medlem 100,00 kr
ICF medlem 0,00 kr

Ej utbildad coach
Diplomerad
ACC
PCC
MCC


Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.