Datum/Tid
Datum - 15 May, 2017
18:30 - 20:00


Vi i Etiska rådet bjuder in till ett webinar den 15 maj klockan 18:30 – 20:00.

Som utgångspunkt önskar vi att ni läser igenom våra etiska riktlinjer, Sektion 4, Konfidentialitet / Integritet.

Ämnet: Sekretess och några sammanhang där den påverkar vårt arbete.
Vad innebär den när vi behöver bryta ett samarbete?
Hur hanterar vi sekretess när vi vill göra en omstart med en klient?

Utifrån etiska perspektivet vill vi bjuda in till dialog om sekretess och hur den kan påverka våra relationer med Beställare och Klienter.

För att bygga nytta av vårt medlemskap bjuder vi in er att inför mötet fundera på ett fall som du har erfarenhet av och som relaterar till ämnet för mötet. Att dela erfarenheter har ett stort värde så förbered dig att dela med dig genom att kort beskriva din erfarenhet relaterat till mötets ämne och det sammanhang som du fick erfarenheten från.

Vi som leder mötet tänker lägga upp det utifrån följande struktur där ditt aktiva deltagande och en dialog med er som deltar är en grund.

  1. En definition av de olika sakfrågor/problem/åsikter som finns i de sk ”dialog rummet” (att jämföra med att ”sätta scenen”). En inledande fråga-runda med   följande fråga;

–       När du hör/ser/erfar följande sak/ord/område vad associerar du det med(tänker på)?

–       Lyssna aktivt, anteckna frågor och otydligheter, klargör gärna med följdfrågor.

  1. Redogör för ett fall
  2. Gemensam reflektion
  3. Sammanfattning – insikter
  4. Avslutning

Anmälan till etik@icfsverige.se så får du länken till Zoom-mötet.

Mvh
Roy/Mats