MCC-träff på Zoom med Marcia Reynolds från ICFs globala styrelse

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum - 30/5 2017
18:30 - 20:00

Kategorier


Meet Marcia Reynolds from ICF global board and Lena Gustafsson, president of board in ICF Sweden, in a conversation on what ICF is and should be to you as an experienced coach.
What makes ICF a relevant organization? What is the value for you as a senior coach to being an active ICF member? What are your hopes and wishes?

We would like to invite our most senior coaches to join us in a conversation on ICF from here around home to global level. What would be doing all the right things in the right way?

Kvällen är en del av vår serie träffar för MCC och plaserna är reserverade för våra Master certified coaches. Anmäl dig genom ett mail till info@icfsverige.se så får du en länk till det virtuella mötesrummet på zoom.

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.