Informationsmöte med utbildare

Datum/Tid
Datum - 22/1 2018
17:00 - 19:00


Informationsmöte online mellan ackrediterade utbildare och ICF:s styrelse.

Måndagen den 22 januari klockan 17-19 kommer ICF Sveriges styrelse att ha ett onlinemöte med de ackrediterade utbildare som är verksamma i Sverige.

Det övergripande syftet är att skapa ett kontaktforum och ett nätverk för utbildningsföretag, där vi kan diskutera branschgemensamma utbildnings- och etiska frågor som rör er och ICF.

Inbjudan har skickats ut till de ackrediterade utbildare som finns i vårt register. Om du vill delta men inte kan hitta din inbjudan är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen ackrediterad@icfsverige.se

För mötet kommer vi att använda oss av mötesverktyget Zoom.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.