Datum/Tid
Datum - 11 April, 2019
09:00 - 16:30

Plats

Convendum, Regeringsgatan 30


Kallelse till dig som är medlem i ICF Sverige.

11 april blir det årets medlemsdag i ICF Sverige med info om vår förening, årsmöte, årets val och intressanta föreläsningar. Vi träffas på Convendum på Regeringsgatan 30 i Stockholm.

Anmäl dig via simple sign up senast den 31 mars:
https://www.simplesignup.se/event/147546

För dig som inte har möjlighet att komma till Stockholm ges möjlighet att medverka i själva årsmötesdelen kl. 11-12 via länk. Anmäl dig i så fall till medlemskap@icfsverige.se så får du en zoom-länk till mötet.

Agenda för årsmötet: Agenda for arsmöte i ICF Sverige 2019

Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelse 2018

Valberedningens förslag: Valberedningens-utskick-inför-årsmötet-2019

Program:
8.30-9.00 incheck och mingel
9-11 föreningsinfo, verksamhetsberättelse, resultat från medlemsenkäten, strategiplan mm
11-12 Årsmöte
12-13 lunch
13-14 medlemsdialog
14-15 föreläsare 1
Teamcoaching – så arbetar du med systemintelligens – Peter Englén och Anders Troedsson
15-15.15 fikapaus
15.15-16.15 föreläsare 2
Coaching i en komplex och föränderlig värld – Lena Gustafsson
16.30 avrundning

Föreläsare 1:

Teamcoaching – så arbetar du med systemintelligens
Peter Englén och Anders Troedsson skrev årets ledarskapsbok 2018: Att leda Team
Nu kommer de till ICF Sveriges medlemsdag för att dela med sig av sina erfarenheter och praktiska tips kring systemintelligens och att arbeta med effektiva team. Hur kan vi som coacher arbeta med teamkännedom, teammotivation och att lyssna till teamets röst? De jobbar med en teamutvecklingsmodell utarbetad av Team Coaching International. Metoden utgår från att se teamet som ett eget system snarare än som en samling individer. Se teamet som en levande entitet med uttalade och outtalade regler, en egen vision, idéer, blinda fläckar, förväntningar och ibland även ett eget humör. Teamets natur påverkar på ett avgörande sätt individerna i teamet och spelar en avgörande roll för hur väl medlemmarna samarbetar, och i slutändan hur teamet presterar.

 

 

 

 

 

Föreläsare 2:

Coaching i en komplex och föränderlig värld
Många beskriver ett skifte i vårt moderna arbetsliv, från hierarkiska organisationer till volatila samarbetsformer, från stabilitet över tid till föränderliga strukturer. Mycket rör sig, komplexiteten ökar. Vad ska framtidens kompetensutveckling egentligen utbilda för? Var passar coacher in i detta föränderliga landskap?
Lena Gustafsson, professionell coach  (PCC) och internationellt anlitad föreläsare delar med sig av sina erfarenheter från att arbeta med förändringsledning och ledarskap för innovation. Med utgångspunkt i konkreta modeller och exempel ur den egna coachingen belyser hon hur vi som coacher kan stödja ledare och team att hantera utmaningarna i det moderna arbetslivet. Tillsammans diskuterar vi i en interaktiv föreläsning hur coaching kan vara nyckeln i ett pågående paradigmskifte.

 

 

 

 

 

Välkomna till en intressant och utvecklande bransch- och nätverksdag!