Datum/Tid
Datum - 21 February, 2019
17:30 - 20:15

Plats

Metanova


Vad är etik och hur låter vi etiken stärka oss i coaching?

Välkomna till ett samtal i existentialistisk anda. Där vi låter etiken influera våra diskussioner om vad coaching är och hur etiken och de etiska riktlinjerna  blir ett stöd i vårat arbete. Som etikforskare, präst, biskop och chef har Lennart under mer än 30 år arbetat med etik och frågan om hur värderingar påverkar våra beslut, handlingar och sätt att bemöta varandra, liksom hur de påverkar kulturen i en organisation. En medveten och väl integrerad värdegrund är intimt sammanlänkad med vårt arbetssätt och bemötande.

Som ledamot i regeringens värdegrundsdelegation och har han haft ett särskilt uppdrag att utveckla statstjänstemannarollen och de statliga myndigheternas långsiktiga förtroende bland allmänheten och stärka samhörighet, stolthet och ett effektivt arbetssätt internt.

ICF´s etiska riktlinjer bygger på en form av coaching som utmärker klienten som experten i hens liv och arbete och har tron på att varje klient är kreativ, livskraftig och har sina egna svar. Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienter att maximera sin personliga och professionella potential. Riktlinjerna är en vägvisare för coacher inom följande områden: Professionell tillämpning i stort, professionell tillämpning mot klient, privata och konfidentiella samtal och intressekonflikter.

Vad kommer först etik eller värderingar? Hur coachar vi utan att låta våra fördomar och egna antaganden stå i vägen för det våra klienter vill åstadkomma?

Lennart Koskinen, är biskop emeritus och blev känd för en större allmänhet när han inledde sina morgonandakter i Sveriges radio med “Gomorron Gud”. Där han förde samtal om såväl dagsaktuella problem som livets stora frågor, sådant vi alla funderar på. Han har under sitt liv blandat oceansegling, klosterliv med forskning, undervisning och författarskap (exempelvis boken Livspuzzlet). Han har varit biskop för bland annat utlandskyrkan, samtalspartner för beslutsfattare och konsult i etikfrågor och ledamot i statens värdegrundsdelegation.

Mötet ger 2.5 CCE-poäng.
Varav 2.0 är Core Competencies
och 0,5 är Recource Development.

___________________________________________________________________

Varmt välkommen!
OBS LOKAL Götgatan 11, våning 3 (hos Metanova)
17.30-17.45 Fika och mingel
17.45-20.15 Föreläsning/Workshop

Vi startar kvällen med fika. Vi bjuder på kaffe/te, smörgås och frukt.

Detta möte är dedikerat till medlemmar, gäster får ej tas med.
Anmäl dig : Genom att gå längst ner då denna sida

Har du anmält dig och får förhinder ber vi dig att meddela oss detta.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.