Cyber Chapter: Forskningsrådet – save the date

Datum/Tid
Datum - 3/4 2019
18:30 - 20:00


För första gången kommer Forskningsrådet inom ICF Sverige att hålla ett webinar för medlemmar. Cyber Chapter provar också en ny funktion som ska fungera enligt GDPR, något som efterfrågats av många men av olika skäl inte blivit av – inspelning av en del av föreläsningen.

Anledningen till att vi inte spelat in våra webinars är flera. De starkaste argumenten har varit att det har varit känsliga diskussioner som medlemmar inte vill ska kunna spridas vind för våg, samt att det är ett stort administrativt jobb.

Forskningsrådet vill dock sprida sina upptäckter till alla medlemmar, därför provar vi ett nytt upplägg den 3 april.

Cirka 30 minuter: Ren föreläsning av Forskningsrådet som spelas in och finns tillgängligt för medlemmar i inloggat läge.

Cirka 60 minuter: Diskussion kring föreläsningen som INTE spelas in, men där frågor och svar transkriberas anonymt. Vill du att din fråga INTE ska finnas med i transkriberingen meddelar du bara detta i chatten.

Exakt vad föreläsningen och diskussionen kommer handla om, samt möjlighet att anmäla sig i inloggat läge kommer om cirka en månad.

PS. Någon gång i vecka 12 kommer Etiska rådet att hålla ett webinar och efter årsmötet och påsk kommer fler evenemang från Cyber Chapter.