ICF Professional Certified Coach (PCC)

ICF PCC-certifiering, det andra av ICF’s tre certifieringssteg, kräver:

  • ICF Accredited Coach Training Program (ACSTH), hos ett av ICF ackrediterat och kvalitetssäkrat utbildningsföretag, med godkänt resultat vid slutprovet
  • 750 dokumenterade timmar klientcoachning, fördelade över minst 25 klienter (från 01.10.16 min 500 timmar, där minst 50 genomförts under de senaste 18 månaderna)
  • 10 timmars träning av specifika coachfärdigheter med PCC-kvalificerad mentorcoach
  • Examination: 2  inspelade coachsessioner  a’ 30 min, som transkriberats för bedömning.
  • Coach Knowledge Assessment test (CKA), med godkänt resultat.

Ansökan görs via Globals hemsida, där det också finns information om alternativa certifieringsvägar. Medlemskap i ICF rekommenderas för stöd och vägledning, vid ansökan och genomförande av certifieringen. Som medlem i ICF Sverige hittar du dessutom här på hemsidan, i inloggat läge,  ytterligare information under fliken Resusrbank/Certifiera dig.

icflogo07