Mentorcoaching

Mentorcoaching utvecklar dig som coach. Du blir coachad på din coaching dvs. på dina färdigheter som coach.

För varje nivå av certifiering du vill uppnå; ACC, PCC och MCC, ska mentorcoachningen omfatta minst tio timmar fördelade över en period på minst tre månader. Max sju av de tio timmarna får vara gruppcoaching (max tio deltagare). Tre timmar måste alltså vara individuella.

Du behöver ha fullgjort minst 10 timmar mentorcoaching innan du skickar in din certiferingsansökan till ICF. Det finns ingen tidsbegränsning bakåt i tiden.

Vem kan vara mentorcoach?
När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach med stor erfarenhet av coachning. I Sverige krävs att en mentorcoach:

  • Är certifierad på ACC, PCC, eller MCC nivå och på minst motsvarande nivå som du vill certifiera dig.