ICF Master Certified Coach (MCC)

ICF MCC-certifiering, det sista av ICF’s tre certifieringssteg, kräver:

  • ICF Accredited Coach Training Program (ACTP)  samt  vidareutbildning,  hos ett av ICF ackrediterat och kvalitetssäkrat utbildningsföretag, med godkänt resultat vid slutprovet
  • 2.500 dokumenterade timmar klientcoaching, utlagda över minst 35 klienter.
  • 10 timmar träning av specifika coachfärdigheter med MCC-kvalificerad mentorcoach
  • Examination: 2  inspelade coachsessioner  a’ 30 min, samt skriftlig coachuppgift bedöms av två erfarna MCC-caocher.
  • Coach Knowledge Assessment test (CKA), med godkänt resultat – om inte gjorts på ACC eller PCC

Ansökan görs via Globals hemsida, där det också finns information om alternativa certifieringsvägar. Medlemskap i ICF rekommenderas för stöd och vägledning, vid ansökan och genomförande av certifieringen. Som medlem i ICF Sverige hittar du dessutom här på hemsidan, i inloggat läge,  ytterligare information under fliken Resusrbank/Certifiera dig.

ICF_MCC