Coachutveckling

ICF verkar för att coacher håller en hög kvalité och främjar kontinuerlig kompetensutveckling och kvalitetssäkring.
ICF kvalitetssäkrar coacher genom ett oberoende certifieringssystem.

Främjandet av kompetensutveckling av coacher inom ICF sker bland annat genom erbjudande av;

  • Mentorcoaching, bl.a. som ett led i certifieringen.
  • Föreläsningar och professionellt nätverkande vid  nationella och internationella konferenser (IRL & virtuellt) – se kalender
  • Utbildning av ICF ackrediterade utbildningsföretag.
  • Fortsatt coachutbildning, CCE/Continuing Coaching Edudcation Provider i form av godkända workshops och virtuella utbildningar.
  • Aktuell nationell och internationell forskning, rapporter, studier och vetenskapliga artiklar om coaching.