ICF Associate Certified Coach (ACC)

ICF ACC-certifiering, det första av ICF’s tre certifieringssteg, kräver:

  • ICF Accredited Coach Training Program (ACTP),  hos ett av ICF ackrediterat och kvalitetssäkrat utbildningsföretag, med godkänt resultat vid slutprovet
  • 100 dokumenterade timmar klientcoachning, utlagda över minst 8 klienter.
  • 10 tim mentorscoaching
  • Coach Knowledge Assessment test (CKA), med godkänt resultat

Ansökan görs via Globals hemsida, där det också finns information om alternativa certifieringsvägar. Medlemskap i ICF rekommenderas för stöd och vägledning, vid ansökan och genomförande av certifieringen. Som medlem i ICF Sverige hittar du dessutom här på hemsidan, i inloggat läge,  ytterligare information under fliken Resusrbank/Certifiera dig.

 

acc