Inom ICF, International Coaching Federation, har vi ett certifieringssystem som syftar
till att säkerställa kvalitet och värde av professionell coaching. I certifieringssystemet
krävs det att vi utbildar oss och presterar enligt uppställda krav motsvarande de olika
certifieringsnivåerna.

En certifiering visar att du är godkänd och kvalitetssäkrad av ICF:s globala organisation som idag är världens största branschorganisation för coacher. Certifieringen visar också att du är aktiv som coach och förbinder dig att följa ICF:s etiska riktlinjer.

ICF har tre certifieringsnivåer som motsvarar nivå på utbildning, erfarenhet i
kombination med den sökandes coachingförmåga. En certifiering är giltig i tre år
innan den behöver förnyas.

ICF certifierar inom individuell coaching på tre nivåer, Associate Certified Coach (ACC), Professional Certified
Coach (PCC), Master Certified Coach (MCC) samt inom teamcoaching (AATC). Läs mer om vad dessa certifieringsnivåer
innebär genom att klicka på vald nivå:

ACC

PCC

MCC

För att ansöka om certifiering gå till ICF Globals hemsida här.

I varje certifieringsnivå ingår fem kriterier som varje certifieringsansökan bedöms
utifrån:

Utbildning (eng. Education)

Varje certifieringsnivå omfattar krav på genomförd utbildning. De ackrediterade
(godkända) coachutbildningarna uppfyller de flesta av de
krav som ingår i respektive certifieringsnivå. ICF:s kunskapsprov (eng. ICF Credentialing Exam) tillkommer.

Det finns även andra sätt att tillgodogöra sig tillräcklig utbildning för respektive
certifieringsnivå. Läs mer om detta genom att välja önskad certifieringsnivå ovan.

Erfarenhet (eng. Experience)

Varje certifieringsnivå omfattar krav på erfarenhet. Läs mer om detta genom att välja
önskad certifieringsnivå ovan.

Mentorcoaching (eng. Mentor Coaching)

Varje certifieringsnivå omfattar krav på mentorcoaching. Mentorcoaching görs
tillsammans med en mentorcoach som uppfyller uppställda krav för respektive nivå.
Läs mer om detta genom att välja önskad certifieringsnivå ovan.

Muntlig examination (eng. Performance Evaluation)

Varje certifieringsnivå omfattar krav på färdighetsprov. Läs mer om detta genom att
välja önskad certifieringsnivå ovan.

ICF:s kunskapsprov (eng. ICF Credentialing Exam)

Alla som ansöker om att bli certifierade behöva genomföra ICF:s nya
kunskapsprov. Detta krävs även om den sökande tidigare fått godkänt på CKA
(Coach Knowledge Assessment). CKA används inte längre.

Du får en inbjudan att anmäla dig till ICF:s kunskapsprov i samband med att du
ansöker om certifiering.

ICF har ett samarbete med Pearsons OnVUE. Man kan välja på att göra provet remote eller på plats hos en av Pearsons
samarbetspartners i Sverige som kallas Pearson VUE Testing Centers.

ICF:s kunskapsprov bygger på ICF:s definition av coaching utifrån på ICF:s
uppdaterade kärnkompetenser och på ICF:s etiska riktlinjer.

• 81 scenarion med flervalsfrågor. Varje fråga har fyra alternativ där man ska
välja BÄSTA och SÄMSTA åtgärd. Det finns bara ett alternativ som är BÄST
respektive SÄMST i varje fråga.

• Minst 460 poäng krävs för att bli godkänd. Det är möjligt att få 200 – 600
poäng. Kunskapsprovet erbjuds endast på engelska med tillgängligt språkstöd
(language aid) på ett antal andra språk inklusive svenska.

• 3 timmars provtid + 30 minuter för den som har språkstöd (language aid). För
sökande som har ett modersmål för vilket språkstöd saknas gäller 3 timmars
provtid + 60 minuter.

• När anmälan har gjorts har man 60 dagars tidsfrist för att bestämma dag och
tidpunkt för provets genomförande.

Kunskapsprovet genomförs i en säker miljö.

• På plats i ett Pearson VUE Testing Center
• Digitalt med personliga övervakare via testtjänsten OnVue

Frågor och svar

FRÅGA: Hur lång tid tar det att bli certifierad?
SVAR: Det är coachfederation.org som hanterar all certifiering. Det kan ta mellan 4-14 veckor från det att du ansökt tills att du får din certifiering (givet att du uppfyller kraven).

FRÅGA: 
Kan man ställa sig i kö för certifiering redan innan utbildning och coachtimmar är klara?
SVAR: Nej, allt måste vara klart innan man skickar in sin ansökan.

FRÅGA: Jag har gått en utbildning i coaching som inte är godkänd av ICF. Hur vet jag om den kan räknas som ”Coach Specific Training” i min certifieringsansökan?
SVAR: Det bedöms från fall till fall i samband med din certifieringsansökan. Skicka med dokumentation på hur dina kursmoment följer ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA
: Jag har en genomgått en coachutbildning som är en så kallad ”Portfolio” utbildning (Finns det någon sådan?) till ICF. Hur gör jag för att få min ICF certifiering?
SVAR: Se bara till att du väljer ”Portfolio Application” i samband med din ansökan.

FRÅGA: Vem får kalla sig coach?
SVAR: ”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan skriva coach på sitt visitkort. ICF verkar för att hålla en hög standard på utbildade coacher genom att erbjuda certifieringsprogram på tre olika nivåer.

Fråga: Vad ska jag skriva på engelska om jag är diplomerad från en ICF-godkänd utbildning?
Svar:
Diploma in Coaching – (följt av utbildningsföretaget)

Fråga: Varför får man inte kalla sig ICF-coach?
Svar:
 ICF använder inte det begreppet. Vi har valt att tala om ICF medlemmar och ICF certifierade coacher. Om vi alla håller oss till de begrepp som ICF globalt har valt ökar det igenkänningen och minskar förvirringen på marknaden om vad som är vad.

Fråga: Behöver man skriva ut hela certifieringen?
Svar:
 Läs mer på https://icfsverige.se/icf-varumarke/

Fråga: Jag har ansökt om certifiering på högre nivå men inte fått svar inom tiden för min gamla certifiering. Vad får jag skriva?
Svar:
 Rent formellt är man ocertifierad i denna mellanrumstid och får inte åberopa ens den tidigare certiferingsgraden, än mindre den högre. Om du är medlem kan du skriva att du är ICF medlem – har ansökt om certifiering hos ICF. I sin CV kan man alltid skriva ut att man har varit certifierad under aktuella år. ICF är unika med tre år som kvalitetskrav och något vi kan vara stolta över.

FRÅGA: Vad gäller för oss som läst på akademisk nivå till hälsocoach om vi önskar ICF-certifiera oss?
SVAR: Vår rekommendation är att bifoga ett dokument i ansökan, som beskriver hur de olika kursmomenten är kopplade till ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA: Jag har skickat in allt material för PCC-certifiering och väntar nu på godkännande. På grund av lång kötid hinner min ACC gå ut. Måste jag förnya min ACC ändå?
SVAR: Kontakta ICF Global och be att få din ACC förlängd tills du fått en uppkörningstid (?) för din PCC

FRÅGA: Det är dags för mig att förnya min ICF-certifiering och att gå från ACC till PCC. En del av mina coachtimmar är jobbcoaching och coaching vid omställning. Hur räknas jobbcoaching vid certifiering? En del av det är ju rådgivning och jag har någonstans hört att man räknar hälften av tiden.
SVAR: Man är alltid hänvisad till sitt eget samvete och de etiska reglerna för att avgöra vad som är coaching och inte.

FRÅGA: Jag behöver förnya min nuvarande ACC-certifiering. Det krävs minst 40 tim CCE utbildning varav minst 24 av dessa ska vara i ICF kärnkompetenser. Utöver dessa 40 tim krävs även 10 mentortimmar. Är 1 CCE-poäng detsamma som 1 timme CCE utbildning?
SVAR: Ja, 1 CCE-poäng = 1 timme = 1 unit. Programmet heter CCE (Continuing Coach Education) och timmarna kallas följaktligen CCEU (CCE Units) på engelska. Tyvärr uppstår förvirringen när utbildarna översätter begreppen på lite olika sätt till svenska.

FRÅGA: Jag har hört att själva certifieringen kostar extra och jag är osäker på om vissa företag bakar in det i det totala priset. Hur kan jag få tydlighet i detta?
SVAR: Ta gärna kontakt med utbildarna och ställ frågor. Exempel på frågor som du kan ställa till coachutbildarna är:
1. Hur många lärarledda utbildningstimmar ingår?
2. Hur mycket mentorcoachning/handledning ingår?
3. Ingår kostnaden för certifiering?
4. Vad behövs utöver utbildningen för att bli certifierad? Vad kostar det?
5. Är lärarna goda förebilder och erfarna coacher?
6. Är lärarna själva certifierade? På vilken nivå?

FRÅGA: Jag har precis fått min certifiering godkänd. När ändras min certifiering på svenska hemsidan? Kan jag göra det själv?
SVAR: Ja, du uppdaterar din profil själv. Under inloggningsrutorna finns en länk “ändra dina uppgifter”. Klicka där och välj rätt certifieringsnivå i listboxen.

FRÅGA: Tar det lång tid att få sin omcertifiering godkänd från global?
SVAR: Nej, det brukar bara ta några veckor eftersom det inte är någon ny examination som krävs för förnyelsen.

FRÅGA: Vem kan vara mentorcoach?
SVAR: För att få vara mentorcoach krävs att du är certifierad på minst samma nivå som den du är mentorcoach för. Är ni båda på certifieringsnivå ACC måste mentorcoachen gjort minst en förnyelse på sin certifiering (omcertifiering). När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach som har lång erfarenhet av coaching och som kan ge dig värdefull feedback och återkoppling.

FRÅGA: Jag har mentorcoachat en klient som nu skulle vilja ha ett intyg om detta. Kräver ICF intyg på mentorcoachning eller räcker det att klienten anger mig i sin logg?
SVAR: ICF kräver inget intyg för mentorcoachningen. Den som söker en certifiering anger bara vem/vilka de haft som mentorcoacher och under hur många timmar. Om du ändå vill tillmötesgå klienten, formulera intyget efter vad det ska användas till.