CCE-utbildning i Executive coaching – chefscoaching

(21 poäng – 16 p Core Competence + 5 Resource Development)CCE_WEB

Forskning inom området Executive coaching (chefscoaching) visar på att det behövs en fördjupad kunskap och kompetens för att jobba med chefscoaching inom organisationer och företag idag.

Vi erbjuder en ackrediterad CCE utbildning baserad på Fil Dr Tina Erikssons avhandling ”Executive Coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement procedures”

Denna 3-dagars utbildning vänder sig till dig som har en grundläggande coachutbildning och ger dig en fördjupad kunskap och kompetens inom området.

Genom vår utbildning får du:

  • Aktuell forskning inom området executive coaching
  • Vetenskapliga artiklar satt i relation till Executive Coaching som begrepp
  • Fördjupad kunskap och kompetens inom området
  • Teoretisk bas och praktisk kunskap för att verka som executive coach inom företag och organisationer
  • Utveckla och förfina dina färdigheter inom professionen.
  • Ökad förståelse för likheter och skillnader mellan executive coaching och andra typer av coaching
  • Förväntningar och inriktningar på rollen som executive coach
  • Etik kopplat till rollen.
  • En ökad kunskap kring inköp och upphandlingsprocessen av tjänsten


Plats och datum

Göteborg, centralt 25 – 27 november 2015

Pris
11.000 :- ex moms

I priset ingår
Utbildningsmaterial
Fm-fika, Em-fika
Lunch bekostas av deltagaren

Handledare
Malin Sjöberg
ACC-certifierad Coach (PCC-utbildning pågår)
Tina Eriksson
Fil.dr. inom Coaching och Ledarskap
ACC-certifierad coach

Sista anmälningsdag
19 oktober 2015

Till anmälan

För mer information om utbildningen:
Malin Sjöberg, Mobil: 0739-44 34 64
malin.sjoberg@humanresource.se
www.humanresource.se
human resource