Posts by Sati Bacchus

Sätta och nå mål – del 2 – hur ska jag uppnå mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC     I min förra artikel, del 1, undersökte jag ett antal frågor som många klienter ställer angående att sätta upp mål för dem själva och deras liv och verksamheter. Den här artikeln är tänkt att svara på nästa steg i processen, det vill säga hur du ska uppnå de mål som du satt upp för dig själv.   Olika former av samma mål   I förra artikeln klargjorde jag att mål kunde komma antingen från visioner eller från subjektiva uppfattningar om vad som behöver förändras. När målen väl är formulerade kan

Sätta och nå mål – del 1 – hur ska jag tänka kring mina mål?

Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Den här artikeln svarar på en mängd frågor som mina klienter och andra ställt till mig genom åren. Jag hoppas den kan leda till mer klarhet gällande dina nuvarande och kommande mål i livet.   Sätta mål eller inte?   Ibland har jag mött människor som är obekväma med att sätta mål och därför verkligen inte vill göra det. Om du känner igen dig finns det all anledning att läsa vidare så att du kan fatta ett informerat beslut kring om det är en bra livsstrategi för dig att anamma. I

Fem tips för att förbättra ditt hemarbete

Av: Sati Bacchus, ICF Master Certified Coach, MCC   Många är vi som det sista har året fått prova på att arbeta hemma i större eller mindre utsträckning. En del hade gjort det innan och hade erfarenhet att bygga på, vad som fungerade mer eller mindre bra, och för en del var det helt nytt att plötsligt behöva sitta i hemmiljön med allt vad det innebar. Nu har de flesta i Sverige som det är aktuellt för någon form av erfarenhet när det gäller hemmakontoret.   Som i så många situationer, som vuxit ur ett plötsligt uppkommit behov, kanske inte

Hur ska man bete sig när det är stiltje i samhället?

  Av Sati Bacchus, ICF Master Certifierad Coach, MCC   Nu har vi ju levt med denna pandemistiltje med våra närmaste, vårt samhälle och världen i snart ett år och ännu har vi inget slutdatum att se fram emot. Självisolering, vaccinationer och generella nedstängningar till trots så är det ingen som vet när den här pandemin kommer att klinga av och låta oss skapa en ny värld bortom detta.   Att hitta personliga sätt att hantera det som kan underlätta vardagen nu och så länge det behövs framöver kan vara det som behövs för att hålla ut i längden. Genom

Navigating Uncertainty – Professional Coaches as Lighthouses

Här är en artikel på engelska från nättidningen HRfuture (hrfuture.net) som redaktionsrådet fått tillhanda. Den är skriven av Magdalena Nowicka Mook, CEO ICF och Svea van der Hoorn, MCC, ICF South Africa Charter Chapter. We are living and leading in times where almost nothing is predictable, where all assumptions, even those arrived at through plenty of research, data and careful contemplation, are not making much sense anymore. More importantly, best practice, and the tried and tested are not offering organisations and communities a sense of safety in stormy weather, nor offering direction of when to set sail. Lighthouses are often thought of as indicating areas

Coach or Charlatan?

How you can separate the wheat from the chaff with the help of the International Coaching Federation “Coach” is not a protected job title like “medical doctor” or “nurse”. These days, HR or talent development departments receive weekly offers from a wide variety of coaching providers. Some of them can be recognized easily as charlatans. Others come across as quite respectable, however, they are using the word “coaching” to sell programs that you would normally rather find in a cult environment. HR or talent development could now sift through the coach profiles in laborious detail work, engage in long telephone

Vad gör en coach, egentligen?

Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach (ACC) Vad gör en coach? Coach är ett ord som används i många olika sammanhang – kostcoach, hälsocoach, träningscoach, hundcoach, fotbollscoach, livscoach, viktcoach, relationscoach, affärscoach, karriärcoach, jobbcoach etc. Men vi kan ställa oss frågan; Vad gör en coach, egentligen? Coaching – förflyttning från en nuvarande situation till en önskad situation Det är inte ovanligt, framför allt i media, att coach används i sammanhang som expert eller rådgivare. En professionell coach är inte en terapeut, expert, rådgivare eller mentor. Hos en coach får du inte behandling, expertråd eller lösningar. Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor är coachens främsta

Coachande ledarskap – ett ledarskap i tiden

Av Marie-Louice Wallin, ICF – Associate Certified Coach (ACC)   Sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa har ökat med 70% de sista åren. 84 % av medarbetarna är inte engagerade i sitt arbete. Stress ger upphov till 38% produktionsbortfall, vilket motsvarar 15 tim./vecka. Att detta inte bara drabbar de enskilda medarbetarnas hälsa, utan även belastar företagets ekonomi är lätt att förstå. Den nya Arbetsmiljöföreskriften – Organisatorisk och social arbetsmiljö – ställer nya krav på både arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en hållbara och hälsosam arbetsmiljö. Ett coachande ledarskap har verktyg för att skapa en god kommunikation och engagemang för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.

Frågor och goda råd

Av Marie-Louice Wallin ICF ACC Ett coachande förhållningssätt vilar på övertygelsen om att alla människor har svaren inom sig. Svaren på vad som är viktigt för just hen, vad hen behöver göra och vilket stöd och vilka resurser som hen behöver för att lyckas. I ett möte blir din förmåga att skapa utrymme för detta avgörande för om din samtalspartners inre visdom och kunskap får möjlighet att blomstra.   Goda råd Den positiva människosyn som det coachande förhållningssättet vilar på förutsätter att människor är både villiga och kapabla att lösa sina egna problem och dilemman. Detta synsätt gör din samtalspartner till ägare av både

Reflektera – Att vända tillbaka

  Ordet reflektion har sitt ursprung i latin. Flectere betyder vända, styra eller rikta. Prefixet Re betyder tillbaka. Reflektera betyder alltså vända tillbaka. Vi kan säga att reflektion ser tillbaka på något. För att förändras och utvecklas på ett medvetet sätt behöver vi reflektera över tidigare situationer och erfarenheter. Att reflektera och tolka våra upplevelser krävs att vi kan skapa distans till dem. Vi behöver också ett språk för att reflektera, och dessutom ett nyanserat och nytt språk för att skapa ny mening till det redan givna. En förutsättning för att skapa distans är att vi först är involverade i

Fokusövningar för coacher – åtta enkla verktyg

Sati Bacchus, ICF MCC Tredje artikeln i serien – verktyg för coacher.     Väldigt få saker skulle bli gjorda i den här världen om människor inte hade förmågan att fokusera. Många människor vill ha olika former av resultat i sina liv men inte riktigt lika många är villiga att lägga ner den tid och träning som det handlar om för att nå dit. Flera gånger har jag både hört (och tänkt själv) att om jag kunde fokusera lite bättre på det här så skulle det gå snabbare.   Men fokus är inte något som faller som manna från skyarna

How to train your 100 000 years old brain

By Christelle Pottinger, ICF Global member ‘What you do as a coach is a blessing to others’, said Maria Nemeth during a one-hour video conference to ICF members. Considering her wealth of experience, her age, and her achievements in the field of coaching, her words are powerful. How can we best support our clients to thrive in difficult times?    In the exceptional context of the global pandemic, Maria Nemeth shared three principles and a tool to reduce anxiety and feel gratitude. When change happens, our brain goes on alert! It is an instinctive reaction steeped in the prehistorical times.