Posts by Marie-Louice Wallin

Friskfaktorer – dina stötdämpare i en stressad tid

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC Normalt så återställer sig kroppen efter en stressituation. Det parasympatiska nervsystemet som är inriktat på vila och återhämtning aktiveras vid vila och avslappning, detsamma gäller ämnesomsättningen och immunsystemet. Då du hunnit fram till bussen, stannar och pustar ut, då återställer sig kroppens system alldeles av sig självt Ju längre tid stressen pågått desto längre tid kan det ta att balansera kroppen igen. Vad som skapar stress skiljer sig mellan olika människor, och upplevs även olika över tid. Det som motverkar stress, våra friskfaktorer, är dock gemensamma för oss alla.   Sova gott Den

Stressreaktioner

Av Marie-Louice Wallin, ICF Certifierad Coach PCC En stressreaktion är en reaktion på någonting som din hjärna upplever som ett hot – och det är hjärnans viktigaste uppgift att skydda dig från fara för att säkerställa din överlevnad. Tack för det hjärnan! Fly eller fäkta – det är frågan Oavsett om hotet kommer från en faktisk händelse eller en upplevd/fantiserad händelse aktiveras samma område i hjärna. Det är de äldre delarna av din hjärna som då aktiveras, de delar som vi människor har gemensamt med ödlor och fåglar. I situationer som din hjärna upplever hotfulla är det din reptilhjärna som

Stress – ett helhetsperspektiv

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss Stress – ett helhetsperspektiv Vad som skapar en upplevelse av stress är mycket individuellt och skiljer också över tid för en och samma individ. Det som stressar dig stressar inte mig, det som stressar mig i min nuvarande situation stressar inte mig då jag befinner mig i en annan situation. Stress bör alltid ses i ur ett helhetsperspektiv. Ofta är

Stress – livsnödvändigt och helt naturligt

Av Marie-Louice Wallin,  ICF Professional Certified Coach, PCC, Vad som helst kan stressa vem som helst, av vilken anledning som helst. Stress är mycket individuellt och skiljer sig också över tid för en och samma individ. Inom stressforskningen beskrivs stress som ett tillstånd då vi inte har eller upplever oss inte ha de resurser vi behöver för att leva upp till de krav andra eller vi själv ställer på oss   Din hjärna – din bästa vän för din överlevnad Stress är en helt naturlig reaktion för att ge dig den extra kraft och energi som du behöver för att klara

Förändringar – outforskade möjligheter och lärdomar

Förändringar är det enda du kan vara säker på i livet.  Livet erbjuder dig förändringar, vare sig du vill det eller ej. Dessa förändringar är, om du tar lärdom av dem,  en väg till utveckling och växande i både den privata och den yrkesmässiga dimensionen av att vara människa. Varje förändring innehåller, ej ännu, utforskade möjligheter och lärdomar. Ibland vill du skapa en förändring för att du ska må bra och fungera optimalt. Ibland behöver du hantera en ej självvald förändring, för att du ska må bra och fungera optimalt.       Förändring – Fly, fäkta eller spela död

Vad vill du berätta?

Redaktionsrådet ICF Sverige Vi i redaktionsrådet (nedan) träffas ca tio gånger per år för att skapa idéer och material som kan vara till gagn för medlemmar och andra. Vi skriver artiklar, granskar andras, publicerar och håller oss á jour med det som händer inom coachingvärlden. Du hittar det vi publicerar under rubriken ”Nyheter och artiklar” på ICF Sveriges hemsida, alltså här: http://icfsverige.se/aktuellt/. Mellan oss fyra så är vi bra på lite olika saker, vi har olika skills när det gäller skrivande helt enkelt och det är så det ska vara. Vi tror också det finns många fler som har kloka