Alla inlägg av Lena Gustafsson

Om Lena Gustafsson

Jag har under hela mitt yrkesliv haft utvecklingsarbete som röd tråd. I olika situationer och på olika sätt arbetar jag med människors och organisationers utveckling.

ICF Sverige på plats när världens coacher samlas.

Vid ett globalt ledarskapsforum inom ICF, internationella coach federationen, träffades i mars över 200 coacher från 130 länder över hela världen i Charlotte, USA, för att diskutera branschens frågor. Nya trender inom ledarskap och erfarenheter av tendenser i olika världsdelar lyfts i gränsöverskridande samtal. För de nordiska länderna kan det bli startskottet för en fördjupad samverkan. Läs hela artikeln här.

Direkta felaktigheter i SVT debatt

I torsdagens SvT Debatt gick psykologen Dan Katz till hårt angrepp mot coacher generellt. För att bemöta kritiken fanns coacherna Nina Jansdotter och Atle Johansen på plats i studion, men även om de gjorde ett strålande jobb för att balansera bilden är vi på ICF Sverige bekymrade. Vi är en del av en global organisation som verkar för att kvalitetssäkra coaching, men får sällan möjlighet att höras i medierna när coacher diskuteras. Det är problematiskt eftersom debatten är oerhört snedvriden. Läs hela nyheten här.