Posts by Lena Gustafsson

Nationellt och globalt när ICF Sverige höll årsstämma

När ICF Sveriges årsmöte gick av stapeln i måndags blandades nationella ambitioner med globala riktmärken för coachbranschen. Coaching har under de dryga 25 år Internationella Coaching Förbundet funnits haft en snabb och bred utveckling som bransch. Förutom den individuella coachingen har teamcoaching kommit allt starkare på senare år och blivit en del i hur effektiva och kraftfulla team byggs upp. Antalet interncoacher, dvs anställda coacher som coachar personalen inom organisationen växer också snabbt och verkar under lite annorlunda förutsättningar än de traditionella externa coacherna som utan bindningar verkar i ett utifrånperspektiv. De interna coacherna har fördelar i systemförståelse kring klienten

Julens dofter

En av de vanligaste utmaningarna i vårt samhälle är att hantera stress och lära sig själv bryta ett stresspåslag. När något händer i dig eller runt dig som på något sätt signalerar fara, risk eller krav aktiveras stressystemen i kroppen och du får ett stresspåslag. Förmodligen vet du hur det känns just för dig. Men hur har du det med verktygslådan för att slå av det? Visste du att dofter som aktiverar minnesmönster av välbefinnande och lugn kan vara en kraftfull nyckel? Sinnesintryck aktiverar hjärnan som i sin tur styr kroppen och likaväl som de kan aktivera ditt stressystem kan

Vad är coaching i förhållande till andra tjänster?

Artikelförfattare: Jenny Bergh, ICF PCC Vi som arbetar professionellt med coaching och har valt att både utbilda oss och certifiera oss för att validera vår kompetens i yrket får återkommande svara på frågor om vad coaching är och vad vi gör. Coaching kan bland annat beskrivas genom olika fyrfältare även om det är förenklingar av verkligheten så kan det göra bilden något klarare för många. I den här fyrfältaren har vi satt coachingen i sammanhanget av andra tjänster som företag och organisationer regelbundet använder. I den horisontella axelns vänstra ände hittar vi ”Analysera problem” i motsatt ände finner vi ”Lösningsfokuserat”

Jag är orolig för dig , hur kan jag hjälpa dig? En text om hur vi genom det coachande förhållningssättet kan skapa trygghet.

Artikelförfattare: Karolina Palmberg, ICF ACC Vi kommer behöva släppa taget om många  tankar uppfattningar och beteenden, omvärdera det som vi tidigare höll kärt och viktigt. Skapa nya alternativ och välja nya sanningar om hur jag uppfattar det som sker och hur jag agerar i världen. Just nu är det väldigt mycket känslor i omlopp, otrygghet och ovisshet om framtiden, känslan att ha förlorat sitt naturliga sammanhang, känslor om fysisk och social distansering. Tunga budskap handlar om hur många som är drabbade, inskränkningar i vårt naturliga rörelsemönster, många jobb försvinner och företag går i konkurs, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning tar slut. Vi

Chefen som Coach, en handbok i coachande ledarskap i praktiken

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher. De båda författarna coachade chefer och utbildade chefer i coaching och fann att det fanns helt enkelt ingen coachinghandbok skriven direkt för dem. De böcker som fanns var för coacher, de var för detaljerade och omfattande för chefer och utan hänsyn till chefens situation där coaching är en del av ledarskapet. De skrev en bok för chefer som vill bli mera coachande i sitt ledarskap, oberoende av bransch eller företagets storlek. I första hand personer med någon form av personalansvar men boken har också varit

Coaching – Vad, hur och när?

Vad? Coaching är ett kreativt och tankeprovocerande samarbete för ökad livskvalitet, målfokusering och effektivare lärande. Coaching kan beskrivas som processer som frigör och utvecklar en människas eller grupps potential. Coaching är ett sätt att kommunicera och samarbeta som främjar handling och inlärning – på det privata eller yrkesmässiga planet – genom att medvetandegöra, utmana och motivera. Coachingen sätter nutid och framtiden i fokus med inriktning på lösningar och möjligheter. Hur? Ett av coachingens grundfundament är att individen själv har svaren – men att vi i bland behöver hjälp för att hitta dem. För att hitta våra egna svar kan vi

​Coaching – så mycket mer än positivt tänkande

Det finns en utbredd bild av coaching som en hurtig form av peppning där man utan reflektion pushar människor till att tänka positivt och tro på sig själv. Så enkelt är det inte. Professionell coaching arbetar med så mycket mer än att bara välja att se positivt på saker och visa upp ett glatt ansikte. I den här artikeln kommer jag med hjälp av GROW-modellen, en väldigt vanlig metod inom coaching, att fördjupa bilden av vad som händer i en coachad process. GROW kan ses som en förkortning av Goal, Reality, Options, What, dvs mål, verklighet, möjligheter och vad. I

Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher. Att sätta bra mål är inte så enkelt som man tror. Ett bra mål kan vara motiverande och ge energi, medan dåliga mål kan skapa lågt engagemang och till och med ohälsa kan vi läsa i boken Leda med mål – fantastiskt och livsfarligt . Författaren Bengt Kallenberg är civilingenjör med många års egen erfarenhet av olika ledarroller från stora och små företag. Numera är han verksam som Professionell Certifierad Coach (ICF PCC) med främsta fokus på ledarskapsutveckling i olika former. Sin bok grundar han

Coachande Handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete

Under våren publicerar vi i ICF en serie boktips på böcker författade av svenska coacher.   Ann Kellheim och Britt Weide är båda erfarna coachande handledare och ICF Certifierade Master Coacher samt undervisar i professionell coaching och coachande handledning. I sitt dagliga arbete med att coacha och handleda saknade de en bok på svenska som handlade om just metodiken kring coachande handledning. Den luckan har de nu fyllt med den uppskattade metodboken Coachande handledning – en metodbok för ledarutveckling och professionellt klientarbete som nu säljs till såväl coacher som ledare, chefer och HR. Boken har även vunnit bred popularitet bland


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

Människa och maskin på Stora coachdagen 2019

Under måndagen samlades 200 coacher, ledare och HR-personer för en dag av inspiration, kunskap och nätverk på ICF Sveriges årliga nationella konferens Stora Coachdagen, ett event som blivit en samlingspunkt för Sveriges professionella coacher och dem som är intresserade av branschen och vad coaching kan göra för dem. Ett blandat program erbjöds där förmiddagen veks åt trendspaningar runt ny teknik och hur den påverkar oss medan eftermiddagen rörde sig mot team och ledarskap. I pauserna kunde ett blandat utbud av utställare erbjuda såväl smidiga lösningar för den praktiserande coachens vardag som coachutbildning, kompetensutveckling och arbetsmaterial. Under en svävande blå ballong

Tankar och intryck från ICF Converge 19

Under 2019 års  globala coachkonferens ICF Converge var en stor grupp svenska coacher på plats. Några av dem har erbjudit sig att sammanfatta sina tankar så att vi kan sprida utbytet. Först ut är Sören Holm som här bjuder på sina reflektioner: ICFs konferenser är alltid väldigt intensiva, många människor, massor av energi och enormt många intryck. Och så alla föredrag och seminarier. Jag lyssnade på 11 stycken under två dagar och kan omöjligen redogöra för dem i detalj. Däremot delar jag gärna något eller några guldkorn jag fick med mig. Frans Johansson: Navigating unpredictability Planering och expertis är stora

ICF Converge 2019 – fyra dagar av coachmetoder, forskning, framtidsvyer och erfarenhetsutbyte

I veckan har mer än 800 coacher från 70 länder samlats i Prag för den globala coach-konferens som hålls vartannat år, ICF Converge. Under fyra dagar varvas föredrag med praktiska övningar, utställare och ett ständigt flöde av konversationer deltagare emellan. I vimlet hittar man andra coacher som i någon annan del av världen jobbar med samma typ av kunder eller metoder som en själv och också inspirerande skillnader att lära av. Inledande keynote var Frans Johansson runt att navigera i osäkra tider genom att bejaka mångfald, vidga perspektiven och reflektera över om de ramar runt hur vi uppfattar omgivningen fortfarande