Posts by Johan Hederstedt


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

Första nyhetsbrevet 2019

God fortsättning alla ICF coacher! Välkommen till ett nytt och spännande coachingår. I styrelsen rivstartade vi den 15 januari med styrelsemöte och ett strategimöte, där vi bland annat följde vår strategi/ transformationsplan, som vi fastställde förra året. Vi fastställde också vår budget för 2019, där vi har utrymme för nya initiativ.   Vi kommer att redovisa vårt resultat, verksamhetsmässigt och ekonomiskt på årsmötet den 11 april. BOKA in den dagen-vår medlemsdag. Redan nu kan vi se ett positivt ekonomiskt resultat. Redan nu vill vi sätta mer fokus på marknadsföring, öka medlemsvärdet, få fler medlemmar samt utveckla vårt Cyber Chapter. Mycket av


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

Nyhetsbrev december 2018

God Jul och Gott Nytt År! Ett stort tack till alla i vårt Chapter, ICF Sverige, som har bidragit till ett framgångsrikt coachingår 2018. Det arbetas helhjärtat på många fronter frivilligt med stor entusiasm, nyfikenhet och engagemang, Vi följer i stort den strategiska plan , som vi har satt upp för en treårsperiod. Vi kommer att redovisa vårt resultat, verksamhetsmässigt och ekonomiskt på årsmötet den 11 april. BOKA in den dagen-vår medlemsdag. Redan nu kan vi se ett positivt ekonomiskt resultat. Mycket av vår ideella verksamhet bedrivs ute i regionerna och i många arbetsgrupper. Vi behöver fler krafter inte minst


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

ICF Sverige nyhetsbrev november 2018

Hej coachvänner i ICF Sverige och alla andra coacher i Sverige! Nu är det som intensivast med alla aktiviteter som skall genomföras före jul och årsskiftet. Verksamhetsplanering, budgetering, lönerevision, omorganiseringar etc, allt på en gång. Alla drabbas vi inte av det, men många av våra kunder, som känner sig stressade av den yttre verkligheten med även vardagens utmaningar , som gör att ibland går inte ekvationen ihop. Därför är coachningen så värdefull för att på ett tydligt sätt skapa medvetenhet, så vi kan ta positiva autentiska steg framåt för individens bästa. Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

Forskningsforum: En systematisk översyn av utfallet i executive coaching

A systematic review of executive coaching outcomes. Is it the journey or destination that matters the most ? Denna forskningsstudie av  Andromachi Athanasopoulou  och Sue Dopson är en sammanfattning av över tvåhundra andra studier som berör executive coachning. Studien har täckt in intressenter som höga chefer,  professionella coacher, HR, coachees på olika nivåer, stakeholders(uppdragsgivare).  Studien definierar vad executice coachning är , vilket kan användas av oss ( ej här).Flera slutsatser kan säkert användas av oss (ytterligare kunskap), några behöver diskuteras ytterligare. En nyhet är att studien pekar på att för executive coachning (EC) har den sociala dimensionen/sammanhanget större betydelse än individens resultat. Några


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

ICF Sverige nyhetsbrev oktober 2018

  Hej coachvänner i ICF Sverige ! Vi är mitt i hösten med mängder av aktiviteter, jobb och fritid och inte minst coachning. När vi tittar på framtida trender ser vi att arbete och fritid går mer och mer ihop. Du arbetar hemma och kan kombinera ihop din vardag på ett bättre sätt. Du kan via telefonmöten, skype, zoom, videomöten genomföra flera av dina aktiviteter hemifrån eller från andra platser än din ordinarie arbetsplats. Det finns tom en svensk statlig myndighet som har beslutat att fredagar är helt mötesfria och du som medarbetare kan jobba där det passar dig bäst.


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

Nyhetsbrev september

Hej ICF Sverige och alla duktiga coacher! Vi i styrelsen hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni nu är i full gång med coachning , olika jobb och aktiviteter. Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom ICF Sweden och även internationellt i ICF Global samt även vad som är på gång framöver. Allt kan förstås inte täckas in, men ändå ge en bild av vår verksamhet. Styrelsen har genomfört ett styrelsemöte med bla strategidiskussioner om vad som är nödvändigt för att vi skall tillsammans bli framgångsrika. En viktig del har varit att följa upp


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

Nyhetsbrev juni

Hej ICF Sverige! Vårt nyhetsbrev skall spegla vad som har hänt inom ICF Sweden och även internationellt i ICF Global samt även vad som är på gång framöver. Allt kan förstås inte täckas in, men ändå ge en bild av vår verksamhet. Styrelsen har nu haft sitt första ordinarie sammanträde, där bla ansvarsfördelning inom styrelsen har klarats ut. Mycket av arbetet kommer som tidigare ligga ute på regionerna och arbetsgrupperna. Ansvarsfördelning i styrelsen: Johan, ordförande, övergripande ansvar, kontakt mot ICF Global, strategikartan, forskning Lena G, vice ordf., ekonomiansvarig, webb, redaktionsrådet, GDPR, medlemsvärde, coachveckan, branschförbundet. Anja, huvudansv gentemot regionerna, utbildning och


Warning: getimagesize(/home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.euhttps://icfsverige.se/wp-content/uploads/2019/11nyaperspektiv_medgradient-2241x2576.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/icfswede/old.icfsweden.hemsida.eu/wp-content/themes/ultimatum/wonderfoundry/functions/common/image.php on line 38

Nyhetsbrev maj

Hej alla medlemmar i ICF Sweden! Det här mitt första nyhetsbrev. Det känns fantastiskt roligt att börja arbeta för alla er medlemmar. Jag är både ödmjuk och glad att få arbeta som ordförande för hela organisationen och inte minst leda en styrelse, som både har kontinuitet och förnyelse. Jag är tacksam att få ta över efter Lena, som har så stor erfarenhet och kan hjälpa mig med att dra i de rätta trådarna, inte minst internationellt. Till en början med handlar det förstås att sätta mig in i alla formella åtaganden. Det viktigaste dock är att lära känna er engagerade