Coaching kan bidra signifikant till ledares utveckling

Det är stora resurser som läggs på coaching som verktyg för ledarutveckling varje år men än så länge relativt lite empirisk och kvalitativ forskning som gjorts.  Susanne Gjerde, författare till boken ”Coaching Vad  Varför Hur” presenterade vid Coachingsummit i Oslo en del av resultatet av sin forskning  som bland annat handlat om effekten av att använda ICF-coaching som verktyg för ledarutveckling.  Läs hela artikeln här.

ICF Sverige på plats när världens coacher samlas.

Vid ett globalt ledarskapsforum inom ICF, internationella coach federationen, träffades i mars över 200 coacher från 130 länder över hela världen i Charlotte, USA, för att diskutera branschens frågor. Nya trender inom ledarskap och erfarenheter av tendenser i olika världsdelar lyfts i gränsöverskridande samtal. För de nordiska länderna kan det bli startskottet för en fördjupad samverkan. Läs hela artikeln här.