Start

Branschorganisationen för professionella och certifierade coacher i Sverige

International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning (alt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer ICF’s etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via ICF’s stegrade certifieringssystem .

Det finns tydliga regler för hur ICF’s varumärke får användas. Varumärket ska för dig som kund stå för professionell och kvalitetssäkrad coaching. Våra certifieringar har därför också en tidsbegränsad giltighet och rätten att använda ICF’s varumärke är personligt, kopplat till ett faktiskt medlemskap. Medlemmar anslutna till vår sökfunktion ”Sök coach” hittar du här.

Idag har ICF Global närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 olika länder,
varav drygt 270 i Sverige.

Ställ krav på din coach – det gör vi!

Vad söker du?