Start

Ställ krav på din coach – det gör vi!

International Coach Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher, och är här i Sverige det nationella coachbranschförbundet inom Företagarna, Sveriges största företagsorganisation.
Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning (alt är under utbildning), kompetensutvecklar sig kontinuerligt, följer våra etiska riktlinjer och de flesta väljer dessutom att kvalitetssäkra sin coaching via vårt stegrade certifieringssystem .

ICF’s varumärke står för dig som coach för kvalitativ kompetensutveckling, stöd i etiska frågor och forskningsrelaterad kunskap samt professionellt nätverkande och marknadsföring, såväl fysiskt & virtuellt som nationellt & globalt.

Vårt varumärke står för dig som kund  för professionell och kvalitetssäkrad coaching. Vi har tydliga regler för användandet av varumärket och våra certifieringar har en tidsbegränsad giltighet. Medlemmar anslutna till vår sökfunktion ”Sök coach” hittar du här.

Idag har ICF Global  snart 29 000 medlemmar i 138 olika länder, varav 350 är medlemmar i ICF Sverige.

Vad söker du?