Start

Branschorganisationen för professionella och certifierade coacher i Sverige.

International Coach Federation, ICF är det världsledande globala branschorganet för professionella coacher. Alla som är medlemmar i ICF har ackrediterad coachutbildning, kompetensutvecklar sig kontinuerligt och de flesta väljer att kvalitetssäkra sin coaching via
ICF’s stegrade certifieringssystem .
Idag har ICF Global närmare 23.000 medlemmar i mer än 114 olika länder,
varav drygt 260 i Sverige.

Ställ krav på din coach – det gör vi!

Vad söker du?